Το Όραμά μας


Όραμα της Ένωσης είναι να συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της παροχής νομικών υπηρεσιών στη χώρα μας, παρέχοντας το κατάλληλο πλαίσιο για τη στελέχωση δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων εταιριών από ικανά στελέχη, που θα ανταποκρίνονται με ευχέρεια και αποτελεσματικότητα στις εργασίες υποστήριξης νομικών υπηρεσιών.