Τα Μέλη


Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν:


paralegal team
  • Στελέχη με πενταετή, συνεχή και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Paralegal σε δικηγορική εταιρία, δικηγορικό γραφείο ή/και νομικό τμήμα εταιρίας ή δημόσιου οργανισμού.
  • Στελέχη με επταετή, συνεχή και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη νομικών επαγγελμάτων υπό ευρεία έννοια (ενδεικτικά: ως γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο ή δικηγορική εταιρία).
  • Απόφοιτοι νομικής, ασκούμενοι ή και πρώην δικηγόροι που ενδιαφέρονται σοβαρά να σταδιοδρομήσουν στον νομικό χώρο ως Paralegals.
  • Απόφοιτοι προγράμματος ειδίκευσης Paralegal - το οποίο πληροί τα κριτήρια που θεσπίζει η Ένωση με απόφαση ΔΣ- εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον τετράμηνη συναφή εργασιακή εμπειρία.