Συνέντευξη της Δ.Δωρή στο περιοδικό “Ασφαλιστικό Marketing”