Συνέντευξη της Δ.Δωρή στο περιοδικό «Ασφαλιστικό Marketing»